Phim đề cử
Phim Siêu Nhiên Phần 13 - Supernatural (Season 13) (2018) Full 23/23 - Vietsub Siêu Nhiên Phần 13 Supernatural (Season 13) 2018
Phim Đội Đặc Nhiệm SHIELD Phần 5 - Marvel's Agents Of S.H.I.E.L.D (Season 5) (2016) Full 22/22 - Vietsub Đội Đặc Nhiệm SHIELD Phần 5 Marvel's Agents Of S.H.I.E.L.D (Season 5) 2016
Phim Người Hùng Tia Chớp Phần 4 - The Flash 4 (2017) Full 23/23 - Vietsub Người Hùng Tia Chớp Phần 4 The Flash 4 2017
Phim Mũi Tên Xanh Phần 6 - Arrow 6 (2018) Full 23/23 - Vietsub Mũi Tên Xanh Phần 6 Arrow 6 2018
Phim Boruto: Naruto Thế Hệ Kế Tiếp - Boruto: Naruto Next Generations (2017) Tập 62 - Vietsub Boruto: Naruto Thế Hệ Kế Tiếp Boruto: Naruto Next Generations 2017
Phim Đảo Hải Tặc Hải Tặc Mũ Rơm - One Piece (1999) Tập 841 - Vietsub Đảo Hải Tặc Hải Tặc Mũ Rơm One Piece 1999
Phim Xác Sống 5 - The Walking Dead (Season 5) (2014) Full 16/16 - Vietsub Xác Sống 5 The Walking Dead (Season 5) 2014
Phim Xác Sống 4 - The Walking Dead (Season 4) (2013) Full 16/16 - Vietsub Xác Sống 4 The Walking Dead (Season 4) 2013
Phim Xác Sống 3 - The Walking Dead (Season 3) (2012) Full 16/16 - Vietsub Xác Sống 3 The Walking Dead (Season 3) 2012
Phim Xác Sống 2 - The Walking Dead (Season 2) (2011) Full 13/13 - Vietsub Xác Sống 2 The Walking Dead (Season 2) 2011
Phim Xác Sống 1 - The Walking Dead (Season 1) (2010) Full 6/6 - Vietsub Xác Sống 1 The Walking Dead (Season 1) 2010
Phim Siêu Nhiên Phần 2 - Supernatural (Season 2) (2006) Full 22/22 - Vietsub Siêu Nhiên Phần 2 Supernatural (Season 2) 2006
Phim Siêu Nhiên Phần 1 - Supernatural (Season 1) (2005) Full 22/22 - Vietsub Siêu Nhiên Phần 1 Supernatural (Season 1) 2005
Phim Siêu Nhiên Phần 3 - Supernatural (Season 3) (2007) Full 16/16 - Vietsub Siêu Nhiên Phần 3 Supernatural (Season 3) 2007
Phim Siêu Nhiên Phần 5 - Supernatural (Season 5) (2009) Full 22/22 - Vietsub Siêu Nhiên Phần 5 Supernatural (Season 5) 2009
Phim Siêu Nhiên Phần 6 - Supernatural (Season 6) (2010) Full 22/22 - Vietsub Siêu Nhiên Phần 6 Supernatural (Season 6) 2010
Phim Siêu Nhiên Phần 7 - Supernatural (Season 7) (2011) Full 23/23 - Vietsub Siêu Nhiên Phần 7 Supernatural (Season 7) 2011
Phim Siêu Nhiên Phần 8 - Supernatural (Season 8) (2012) Full 23/23 - Vietsub Siêu Nhiên Phần 8 Supernatural (Season 8) 2012
Phim Người Hùng Tia Chớp Phần 1 - The Flash (2014) Full 23/23 - Vietsub Người Hùng Tia Chớp Phần 1 The Flash 2014
Phim Siêu Nhiên Phần 10 - Supernatural (Season 10) (2014) Full 23/23 - Vietsub Siêu Nhiên Phần 10 Supernatural (Season 10) 2014