Phim đề cử
Phim Siêu Nhiên Phần 7 - Supernatural (Season 7) (2011) Full 23/23 - Vietsub Siêu Nhiên Phần 7 Supernatural (Season 7) 2011
Phim Siêu Nhiên Phần 8 - Supernatural (Season 8) (2012) Full 23/23 - Vietsub Siêu Nhiên Phần 8 Supernatural (Season 8) 2012
Phim Người Hùng Tia Chớp Phần 1 - The Flash (2014) Full 23/23 - Vietsub Người Hùng Tia Chớp Phần 1 The Flash 2014
Phim Siêu Nhiên Phần 10 - Supernatural (Season 10) (2014) Full 23/23 - Vietsub Siêu Nhiên Phần 10 Supernatural (Season 10) 2014
Phim Siêu Nhiên Phần 9 - Supernatural (Season 9) (2013) Full 23/23 - Vietsub Siêu Nhiên Phần 9 Supernatural (Season 9) 2013
Phim Siêu Nhiên Phần 11 - Supernatural (Season 11) (2015) Full 23/23 - Vietsub Siêu Nhiên Phần 11 Supernatural (Season 11) 2015
Phim Huyền Của Ôn Noãn - Here to Heart (2018) (2018) Full 48/48 - Vietsub Huyền Của Ôn Noãn Here to Heart (2018) 2018
Phim Thợ Săn Thành Phố - City Hunter (2011) Full 20/20 - Vietsub Thợ Săn Thành Phố City Hunter 2011
Phim Lôi Báo - Lôi Báo (2017) HD - Thuyết minh Lôi Báo Lôi Báo 2017
Phim Em Chưa 18 - Em Chưa 18 (2017) HD - Thuyết minh Em Chưa 18 Em Chưa 18 2017
Phim Yêu Là Phải Xài Chiêu - Yêu Là Phải Xài Chiêu (2016) HD - Thuyết minh Yêu Là Phải Xài Chiêu Yêu Là Phải Xài Chiêu 2016
Phim Yêu Em Từ Khi Nào - Yêu Em Từ Khi Nào (2018) HD - Thuyết minh Yêu Em Từ Khi Nào Yêu Em Từ Khi Nào 2018
Phim Xưởng 13 - Xưởng 13 (2018) HD - Thuyết minh Xưởng 13 Xưởng 13 2018
Phim Xóm Trọ 3D - Xóm Trọ 3D (2017) HD - Thuyết minh Xóm Trọ 3D Xóm Trọ 3D 2017
Phim Vú Em Tập Sự - Vú Em Tập Sự (2017) HD - Thuyết minh Vú Em Tập Sự Vú Em Tập Sự 2017
Phim Vali Tình Yêu - Vali Tình Yêu (2017) HD - Thuyết minh Vali Tình Yêu Vali Tình Yêu 2017
Phim Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh - Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh (2015) HD - Thuyết minh Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh 2015
Phim Tiền Chùa - Tiền Chùa (2013) HD - Thuyết minh Tiền Chùa Tiền Chùa 2013
Phim Siêu Nhân X - Siêu Nhân X (2015) HD - Thuyết minh Siêu Nhân X Siêu Nhân X 2015
Phim Scandal Hào Quang Trở Lại - Scandal Hào Quang Trở Lại (2014) HD - Thuyết minh Scandal Hào Quang Trở Lại Scandal Hào Quang Trở Lại 2014